Alltid fri frakt | 1 - 2 dagars leverans

Pond CBD

Sveriges bästa CBD-olja

0
Your Cart

CBD olja fördelar – Vad är CBD bra för?

Intro

Cannabidiol, som vanligtvis förkortas till CBD, är det näst mest vanligt förekommande ämnet i cannabis. CBD är inte en psykoaktiv eller beroendeframkallande substans och det har flertalet terapeutiska hälsofördelar.

Många börjar nu uppskatta CBD och dess hälsofördelar och flertalet pågående vetenskapliga studier undersöker effekterna, fördelarna och möjliga användningsområden för CBD. Intresset inom den vetenskapliga världen för den terapeutiska potentialen av CBD ökar ständigt och CBD har redan använts inom flertalet studier för behandling av flertalet hälsoåkommor och är nu erkänt som ett av de huvudsakliga ämnena inom “Terapeutisk cannabis”.

CBD olja fördelar

Översikt av potentiella fördelar med CBD

Utifrån forskning på CBD har det visat sig att denna substans kan ha flertalet potentiella vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. Forskning har visat att CBD interagerar med en huvudkomponent av det endocannabinoida systemet – endocannabinoida receptorer som framförallt finns i nervsystemet men också i andra delar av kroppen. CBD kan binda till dessa receptorer och detta har visat sig leda till olika responser såsom antiinflammatoriska och smärtdämpande effekter. Det har också visat sig att CBD kan bidra med flertalet andra positiva hälsoeffekter och nedan kommer vi att presentera flertalet av dessa.

All information i denna artikel är baserad på officiella vetenskapliga studier men bör för det inte tas som definitiv fakta då forskning kring CBD och dess effekter är ständigt pågående. Nedan följer en översikt över de potentiella hälsofördelarna med CBD:

 • Betydande antiinflammatorisk effekt: Utifrån flertalet vetenskapliga studier har det visat sig att CBD uppvisar betydande naturliga antiinflammatoriska effekter. Detta är en av anledningarna till att CBD är populärt som tillskott hos atleter eftersom de anser att det lindrar muskel- och ledsmärta till följd av de antiinflammatoriska effekterna. Dessa effekter är också fördelaktiga för personer som lever med kronisk inflammatorisk smärta då det kan lindra och förebygga denna smärta. CBD används i medicinskt syfte för att behandla bland annat inflammation och CBD kan också kombineras med andra antiinflammatoriska tillskott för att främja den antiinflammatoriska effekten. Tack vare den antiinflammatoriska effekten kan CBD också användas för att lindra svullnad och ledsmärta orsakat av reumatoid artrit. CBD kan hjälpa till att sakta ner progressionen av reumatoid artrit och därmed minska leddestruktion.
 • En naturlig smärtdämpare: CBD har också visats ha smärtdämpande effekter i flera studier. I en översiktsartikel från 2018 undersöktes hur väl CBD kan lindra kronisk smärta inklusive cancersmärta, neuropatisk smärta och fibromyalgi. Studien visade att CBD var effektiv för att lindra flera olika typer av smärta och att CBD inte orsakade några negativa biverkningar.
 • Cannabinoider är immunomodulerare: Förutom de antiinflammatoriska egenskaperna hos CBD så hjälper substansen också till att balansera immunsystemet eftersom immunsystemet också har endocannabinoida receptorer som CBD kan binda till. Därmed kan CBD verka direkt på immunceller och producera flertalet positiva effekter såsom antioxidativa och antiinflammatoriska reaktioner. De antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaperna hos CBD skyddar kroppen mot oxidativ stress som kan skada cellerna.
 • Stress, ångest och cannabidiol: CBD har också anxiolytiska (ångestdämpande) effekter, vilket innebär att CBD kan hjälpa till att bekämpa emotionell stress och specifikt ångest. De ångestdämpande effekterna innebär också att CBD bidrar till avslappning, vilket kan vara fördelaktigt för personer som har benägenhet för kronisk stress och ångest. Till följd av detta undersöks CBD också som en potentiell behandling för depression och forskare tror också att CBD skulle kunna vara effektiv mot tvångssyndrom (OCD), panikångest och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
 • Epilepsi och andra neurologiska åkommor: Andra åkommor som CBD också undersöks som eventuell behandling för är neurologiska åkommor. CBD har bland annat stark medicinsk potential för att lindra sjukdomar såsom Epilepsi, Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Orsaken till att CBD har potential som behandling för dessa åkommor är på grund av att CBD agerar som ett lugnande medel som hjälper till att förebygga och lindra anfall och oro. Forskning har också visat att CBD kan vara fördelaktigt för behandling av autismspektrumtillstånd och att substansen är specifikt effektiv för schizofreni och för att lindra symtomen som uppkommer vid schizofreni, såsom social tillbakadragenhet. För denna sjukdom anses CBD kunna vara lika effektiv som antipsykotiska läkemedel samtidigt som det orsakar färre biverkningar än dessa läkemedel.
 • Förebyggande egenskaper mot degeneration: Till följd av att CBD verkar i det centrala nervsystemet har substansen flertalet effekter på hjärnan och är därför av intresse för dess potential i att försena utvecklingen av degenerativa sjukdomar. CBD kan lindra symtomen och minska utvecklingshastigheten för sådana sjukdomar genom att aktivera hjärnceller och motverka effekten av oxidativ stress och toxiska ämnen. Substansen kan därmed tillåta blodkärlen i hjärnan att bekämpa skador i hjärnan som kan bidra till degenerativa sjukdomar. De antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaperna hos CBD gör det också till en intressant substans för behandling av sjukdomen ALS. Som tidigare nämnts anses CBD också ha potential för att lindra Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom och detta anses bero på att CBD kan omvända den nedsatta kognitiva funktionen hos de som har dessa sjukdomar. CBD kan skydda mot hjärnskador och hjälpa till att minska blodflödet, vilket skyddar hjärnan och kan förhindra uppkomsten av många neurodegenerativa sjukdomar.
 • CBD och hudhälsa: Till följd av att huden påverkas av det endocannabinoida systemet i kroppen har forskare intresserat sig allt mer för hur CBD kan påverka huden. Studier har visat att topikal applikation av CBD kan vara effektivt för vissa hudåkommor såsom eksem, psoriasis, klåda och inflammatoriska tillstånd. Dock behöver dessa potentiella effekter fortfarande bekräftas i ytterligare kliniska studier. I och med att CBD har visats minska syntesen av lipider och därmed reglera aktiviteten i talgkörtlarna, har substansen också undersökts som en möjlig behandling för akne. De antiinflammatoriska effekterna hos CBD verkar också på talgkörtlarna och dessa effekter kan ytterligare öka potentialen hos CBD som en behandling för akne. För dessa behandlingsområden finns det krämer innehållandes CBD som lokalt kan behandla olika hudåkommor och återfukta huden ordentligt. Till följd av de antiinflammatoriska och smärtdämpande effekterna hos CBD kan dessa krämer också hjälpa till att lindra ledsmärta och muskelinflammation samtidigt som de kan lindra hudåkommor.

Andra potentiella fördelar: Förutom de potentiella hälsofördelarna med CBD som vi redan har nämnt så finns det också andra potentiella fördelar med CBD. Några av dessa fördelar presenteras här nedanför:

 • Sömnhjälpmedel: Till följd av de lugnande och avslappnande egenskaperna hos CBD kan substansen också vara en möjlig lösning för personer med sömnproblem genom att bidra till snabbare insomning samt ökad sömnkvalitet och djupsömn.
 • Förbättrad hjärthälsa: Forskning indikerar också att CBD kan vara fördelaktigt för hjärtat då studier bland annat har visat att CBD möjligen kan bidra till lägre blodtryck. En annan studie har också visat att intag av CBD kan leda till minskad stelhet i artärerna och ökat blodflöde genom artärerna.
 • Lindring av cancerrelaterade symtom: Det finns också forskning som tyder på att CBD har potential för att lindra cancerrelaterade symtom och biverkningar som kan uppkomma vid cancerbehandling. Bland annat fann en studie att behandling med ett extrakt som innehöll både CBD och THC bidrog till minskad smärta hos cancerpatienter i högre grad än behandling med endast THC. Studier som har undersökt huruvida CBD kan vara fördelaktigt för att lindra biverkningar av cancerbehandling såsom illamående, smärta och minskad aptit har visat varierande resultat och vidare forskning är nödvändig för att avgöra huruvida CBD är lämpligt för att behandla detta.
 • Minska risken för utvecklande av diabetes: Trots att det ännu inte finns några studier gjorda på människor kring huruvida CBD kan minska utvecklingen av diabetes, har studier på icke-obesa möss visat att de hade en mycket lägre risk för att utveckla diabetes om de behandlades med CBD. Dessutom har en studie visat att CBD har positiva effekter på inflammation som orsakats av höga glukosnivåer i diabetes, vilket kan innebära att CBD kan vara fördelaktigt för att minska den skada som diabetes kan orsaka på blodkärlen till följd av inflammation.

Hur ska jag använda CBD?

Det finns flertalet olika produkter innehållandes CBD på marknaden och därmed också olika sätt att använda CBD på. Det finns till exempel CBD olja som enkelt administreras direkt på tungan eller blandas i dryck. Dessutom finns det torkade CBD blommor och pollen som vanligtvis används som näringstillskott eller blandas i maten. CBD finns också i form av kapslar eller tabletter precis som andra tillskott. Det går också att konsumera CBD i e-cigaretter, men på grund av de ohälsosamma effekterna som rökning har på hälsan är detta inte det mest rekommenderade sättet att konsumera CBD på. Oavsett vilken produkt innehållandes CBD som du använder så är det viktigt att du följer den dos som rekommenderas.

Om du är osäker på hur du bör använda CBD är det viktigt att du konsulterar en läkare som kan anpassa ditt tillskott eller medicinska behandling av CBD baserat på dina behov.

Medicinsk konsultation rekommenderas

Om du vill använda CBD olja är det rekommenderat att du konsulterar din läkare först. Din läkare kan undersöka huruvida användningen av CBD i specifika lägen är säkert eller inte och dessutom ge rekommendationer om var du kan köpa högkvalitativ CBD.

Viktigt att vara medveten om är att CBD olja påverkar nervsystemet men det har inte psykoaktiva effekter. Därmed kommer du inte känna av några speciella sensationer när du intar produkten. Med andra ord bör du inte förvänta dig någon form av förändrad medvetenhet när du använder CBD olja.

FAQ – Vanliga frågor

Varför kan jag inte hitta information om hälsofördelar med CBD produkter?

I världen ökar efterfrågan på CBD produkter till följd av tillgänglig information om hur konsumenter runt om i världen har upplevt positiva effekter av dessa produkter samt forskning som visar på potentiella hälsofördelar hos CBD.

I Europeiska unionen (EU) marknadsför eftergivande tillverkare och försäljare deras produkter i enlighet med det regelverk som finns inom “EU Nutrition and Health Claims Regulation” och använder sig endast av befogad information om hälsofördelar för de näringstillskott som de säljer. På grund av att omfattande legitima vetenskapliga studier krävs för erhållande av befogad information om hälsofördelar för produkter i EU, har det inte varit möjligt att publicera några CBD-specifika hälsofördelar i nuläget.

Är CBD produkter säkra?

Det finns flertalet studier som har undersökt säkerhetsprofilen för CBD produkter och eventuella biverkningar av dessa produkter. Utifrån detta har det generellt visat sig att CBD är säkert och vältolererat och att substansen har en god säkerhetsprofil. Forskning utförs också kontinuerligt för att säkerställa att CBD produkter fortsätter hålla hög standard på säkerhet.

Kan CBD göra dig hög?

Nej. CBD är ett ämne som inte kan göra dig hög. Det ämne i cannabis som ger ett sådant rus är THC och dess psykoaktiva cannabinoid. Några cannabisplantor har en hög koncentration av CBD och endast lite THC och i andra cannabisplantor är det tvärtom. Hur som helst innehåller CBD produkter oftast inte THC eller endast väldigt små mängder THC.

Är det möjligt att överdosera på CBD olja?

Det är svårt att överdosera på CBD olja. Forskning har visat att den mänskliga toleransen för CBD är mycket hög och en studie har rapporterat att den toxiska dosen skulle vara ungefär 20 000 mg intaget vid ett och samma tillfälle.

[]