Alltid fri frakt | 1 - 2 dagars leverans

Pond CBD

Sveriges bästa CBD-olja

0
Your Cart

CBD Olja mot sömnbesvär

Intro

CBD olja är ett populärt och naturligt sömnhjälpmedel och preliminär forskning tyder på att CBD kan hjälpa dig att få en bättre nattsömn. Vetenskapliga studier visar att CBD kan hjälpa till att förbättra din sömn indirekt genom att påverka de underliggande orsakerna till dålig sömn, såsom ångest, smärta och depression.

I kontrast till CBD kan många av de läkemedel som används för att behandla sömnlöshet orsaka allvarliga biverkningar och dessa läkemedel är inte menade för att användas under längre tidsperioder. Dessa läkemedel tenderar också att behandla symtomen snarare än de underliggande orsakerna till dina sömnproblem. Läs vidare för att lära dig mer om CBD för sömnproblem.

Hur kan CBD förbättra sömnen?

Trots att forskning på effekterna av CBD på sömnproblem fortfarande är preliminär så finns det vissa belägg för att CBD skulle kunna vara fördelaktigt för förbättrad sömn. Vissa personer som använder CBD för behandling av kronisk smärta har rapporterat att de också upplever förbättrad sömn. Dock är det ännu oklart om dessa patienter sover bättre på grund av den smärtdämpande effekten av CBD eller om det beror på att CBD direkt påverkar deras sömn.

Det finns vetenskapliga studier som har undersökt effekten av CBD på sömnen och vissa av dessa studier har visat positiva resultat. Effekten av CBD på sömnen varierar dock mellan olika personer och det är inte alla som upplever samma fördelar av CBD på sömnen, vilket delvis kan bero på doseringen av CBD. Forskning tyder på att låga doser av CBD stimulerar nervsystemet medan höga doser av CBD istället verkar lugnande på nervsystemet. Skillnader i effekten av CBD på sömn kan också bero på vilken typ av CBD produkt som används och hur den administreras.

Ångest och CBD

Ångest är ett annat tillstånd som CBD har visats ha effekt på i flertalet studier. Till exempel visade en tre månaders lång studie att en generell dos av CBD i kapselform på 25 mg/dag ledde till minskad ångest i 79,2% av studiedeltagarna och denna minskning kvarstod under hela studien. Intag av CBD har visat sig leda till minskad ångest även i andra studier och detta är också viktigt för sömnen eftersom ångest är en vanlig orsak till sömnproblem såsom dålig sömnkvalitet och otillräcklig sömn. Eftersom CBD kan lugna ner nervsystemet har preliminär forskning visat att CBD potentiellt kan användas för att behandla ångest-relaterade åkommor. Effekten av CBD på ångest kan därmed också innebära att CBD kan ha en positiv effekt på sömnen.

Insomni och CBD

Insomni är ett typ av sömnproblem som innebär att man har svårigheter att somna samt att sova under en längre tid. Insomni påverkar flertalet faktorer såsom vakenhetsgraden under dagen, koncentrationsförmågan och humöret och det kan vara jobbigt att leva med insomni under en längre tid. Personer som lever med insomni kan också uppleva ångest av att de får otillräckligt med sömn, vilket i sin tur kan förvärra sömnlösheten.

Som tidigare nämnt kan CBD ha positiva effekter på ångest och till följd av detta anses CBD också kunna hjälpa till att minska ångest kopplat till insomni. Trots att forskning på CBD som en möjlig behandling av insomni fortfarande är i tidiga stadier, finns det preliminär forskning som tyder på att CBD kan ha terapeutisk potential som behandling av insomni. Dessutom finns det en pågående randomiserad kontrollerad studie som kommer undersöka effekten av CBD och THC hos personer diagnostiserade med kronisk insomni. Denna studie kommer också bidra till bättre insikt i effekterna av CBD på insomni.

REM sömnstörning och CBD

Personer med REM sömnstörning ger upphov till aggressiva och ovanliga rörelser under REM-sömnen, vilket också kallas för drömsömnen och är den period under sömnen då snabba ögonrörelser förekommer. REM sömnstörning är mest vanligt förekommande hos äldre personer som har neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

I en studie undersöktes effekterna av administrering av 75-300 mg CBD per dag i sex veckor hos fyra patienter med Parkinsons sjukdom som upplevde REM sömnstörning. Studien visade att symtomen som uppkommer vid REM sömnstörning minskade hos patienterna men när administreringen av CBD upphörde återgick frekvensen av symtomen till hur de var innan behandlingen med CBD. Trots att ytterligare studier behöver utföras för att säkerställa denna effekt av CBD så visar denna studie att CBD har potential för att kontrollera de symtom som uppkommer vid REM sömnstörning.

Hypersomni och CBD

Hypersomni är en sömnstörning som innebär att du är sömnig och känner av trötthet under dagtid och det kan leda till att du somnar vid flera tillfällen under dagen. Forskning tyder på att CBD kan vara ett möjligt behandlingsalternativ för denna åkomma eftersom studier tyder på att CBD kan bidra till vakenhetsgraden. Dock har andra studier också visat att CBD har lugnande effekter och att substansen bidrar till sömnighet. Huruvida CBD bidrar till vakenhet eller sömnighet verkar bero på doseringen av CBD och administrationssättet. Därav är vidare forskning kring detta nödvändig för att säkerställa vilken dosering och administration av CBD som bidrar till vakenhet respektive sömnighet.

CBD olja dosering för sömn

Det finns ingen standarddosering av CBD olja för sömn som fungerar för alla. Den dosering som är mest optimal för dig beror istället på flertalet faktorer som din kroppsvikt, genetik, de specifika symtomen som du vill lindra med CBD och svårighetsgraden av de symtomen, samt vilken CBD produkt som du använder.

För att vara på den säkra sidan är det bra att börja med en lägre dosering på ungefär 10-15 mg CBD för att sedan successivt höja dosen vid behov. Om du inte märker av någon effekt av CBD kan du stegvis öka dosen över tid tills dess att du kommer till en dosering som ger de effekter du önskar.

Bästa CBD produkterna för sömn

Det finns flera olika CBD produkter att välja bland om du är ute efter att förbättra din sömn. CBD olja är den mest populära produkten men förutom denna produkt finns det även CBD kapslar och e-cigaretter med mera. Du kan läsa mer om dessa CBD produkter här nedanför och förhoppningsvis hjälper det dig att bestämma vilken produkt som passar dig bäst.

CBD olja för sömn

CBD olja anses i många fall vara den bästa CBD produkten. Detta beror på att oljan kan droppas i munnen och detta tillåter CBD att absorberas direkt av blodkärlen under tungan. Denna snabba absorption leder till att effekten av CBD träder in snabbt, till exempel mycket snabbare än om CBD intas oralt som kapslar eller tabletter. Det är också enkelt att justera doseringen med CBD olja och effekten av oljan kan vara under flera timmar.

CBD kapslar

CBD kapslar är väldigt enkla att inta då de ofta är enkla att svälja. Dock innebär det orala intaget av CBD kapslar att CBD måste passera genom matsmältningssystemet innan det kan nå blodsystemet och utöva sin effekt. Detta innebär att mycket av CBD försvinner innan det når blodomloppet och detta kan leda till en lägre effekt av CBD kapslar. Eftersom CBD olja tas upp i blodomloppet redan i munnen har det ofta bättre effekt än kapslar.

Dessutom tar det längre tid för CBD kapslar att ge en effekt eftersom det tar tid för kapslarna att ta sig igenom matsmältningssystemet och levern. Därmed kommer effekten av CBD kapslar snabbare om du tar kapslarna på en tom mage jämfört med efter en stor måltid.

CBD e-cigaretter

En annan metod att inta CBD på är med hjälp av e-cigaretter då man röker CBD-infuserad e-vätska. Genom att inta CBD på detta sätt kommer effekten direkt. Dock har CBD som intas på detta sätt kortast verkande effekt och det finns också flertalet hälsorisker med att röka e-cigaretter.

Har CBD interaktioner med andra läkemedel för sömnproblem?

Om du funderar på att börja använda ett tillskott som till exempel CBD olja och redan tar andra läkemedel är det viktigt att ha koll på att CBD inte påverkar effekten av dina läkemedel. CBD kan nämligen interagera med och påverka effekten av andra läkemedel genom att specifikt sakta ned leverns förmåga att bryta ned vissa läkemedel. Dessutom kan intag av CBD och vissa örter eller tillskott leda till stark sömnighet. Det är därför viktigt att alltid prata med din läkare innan du använder CBD och berätta för läkaren om du tar några läkemedel, örter eller tillskott så att han eller hon kan avgöra om intag av CBD kan orsaka några negativa interaktioner. Din läkare kan genom detta hjälpa till att avgöra huruvida CBD är rätt val för dig och dina hälsomål.

FAQs

Kommer det att bota mina sömnlösa nätter?

CBD kan hjälpa dig att leda din kropp till ett bättre och mer ostört sömnschema men för att kunna uppnå detta måste du klargöra dina specifika sömnproblem.

Vilken styrka borde jag använda för att få en god nattsömn?

Det är rekommenderat att du börjar med den lägsta doseringen för att sedan successivt öka dosen om den lägre dosen inte ger de resultat som du vill ha.

Hur snabbt kommer jag märka en skillnad?

Det går inte att på förhand säga hur snabbt du kommer märka en skillnad när du börjar använda CBD eftersom vi alla reagerar olika. Hur snabbt du märker av en skillnad beror på hur CBD oljan interagerar med din kroppskemi och homeostas och detta varierar från person till person.

Vilken extraktionsmetod är den bästa?

Det finns flertalet metoder för att extrahera CBD. Dock innebär fullspektrum extraktion att oljan bibehåller alla sina aminosyror, terpener och cannabinoider.

[]